De teksten op deze website zijn met zorg samengesteld, zodat de inhoud van de site actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Si-Crystal aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Si-Crystal is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Si-Crystal behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de disclaimer, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.